HƯỚNG DẪN PHÂN BIỆT BALANCE – EQUITY

 • October 18, 2021 3:24 AM EDT
  WikiFX sẽ cùng các bạn tìm hiểu, đồng thời phân biệt 3 thuật ngữ phổ biến nhất trong thị trường ngoại hối đó là Balance, Equity và Free Margin.To get more news about kiến thức forex căn bản, you can visit wikifx.com official website.
   1. Balance là gì?
   Đơn giản đây là số dư ban đầu trong tài khoản của bạn. Để bắt đầu giao dịch Forex, bạn cần mở một tài khoản giao dịch và nạp một số tiền vào tài khoản của bạn.
   Nếu bạn nạp vào số tiền 1000$, thì Balance của bạn là 1000$. Số dư này là số tiền tối đa mà bạn có thể mất.
   BALANCE = SỐ DƯ BAN ĐẦU
   Nếu bạn tham gia một giao dịch mới, thì balance tài khoản của bạn sẽ không bị ảnh hưởng cho đến khi lệnh giao dịch được ĐÓNG.
   Điều này có nghĩa là Balance của bạn sẽ chỉ thay đổi theo một trong các cách:
   • Khi bạn nạp thêm tiền vào tài khoản của bạn.
   • Khi bạn đóng một lệnh giao dịch.
  2. Equity là gì?
   Equity được hiểu là Vốn chủ sở hữu hoặc vốn thực có – giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch của bạn.
   Vốn thực có (Equity) là tổng của Số dư tài khoản (Balance) và tổng lợi nhuận/thua lỗ của các giao dịch đang mở (Floating profit).
   EQUITY = BALANCE + FLOATING PROFIT
   Vì giá luôn chuyển động không ngừng => Floating profit luôn thay đổi => Equity luôn biến động.
   Nếu tài khoản của bạn KHÔNG có bất kỳ giao dịch nào đang mở (Floating profit = 0), thì Equity = Balance.
  Ví dụ: Bạn gửi 1000$ vào tài khoản của mình. Balance = 1000$.
   • Bạn chưa thực hiện giao dịch nào trên thị trường: Equity = Balance = 1000$.
   • Khi bạn thực hiện 1 giao dịch và đang có khoản lỗ 50$ (Floating Profit = -50$). Lúc này Equity = 1000 + (-50) = 950$.
   Equity gọi là Vốn thực có vì nó phản ánh giá trị thực tài khoản của bạn. Equity quan trọng hơn Balance rất nhiều.
   3. Free margin là gì?
   Free margin là chênh lệch giữa Equity (Vốn chủ sở hữu) và Used margin (ký quỹ đã sử dụng).
   Ký quỹ còn dư đề cập đến Vốn chủ sở hữu trong tài khoản của nhà giao dịch KHÔNG bị ràng buộc trong các lệnh đang mở hiện tại.
  Theo công thức trên có thể thấy nếu trạng thái giao dịch của bạn đang có lãi, Equity sẽ tăng lên và Free margin sẽ tăng theo. Từ đó có thể giúp bạn mở thêm nhiều lệnh giao dịch khác nếu muốn.
   • FREE MARGIN là số tiền không bị khóa bởi các lệnh giao dịch đang mở và có thể được sử dụng để mở thêm các giao dịch mới.
  • Khi FREE MARGIN ở mức 0 hoặc ít hơn, bạn sẽ không thể mở được các giao dịch mới.